Správná délka holí NW je podle výšky osoby (výpočtem výšky osoby x koeficient 0,7 = velikost holí). Ohnutá paže v lokti při uchopení rukojeti NW hole, by měla být v pravém úhlu (90°) a nebo níže, až 5 cm kratší (viz obrázek)